4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Co dzieje się na budowie basenu? - Michał Rękawek

 

http://www.czasgarwolina.pl           Czy basen zostanie ukończony na czas? Takie pytanie od kilku tygodni zadają sobie mieszkańcy Garwolina, w tym również radni miejscy. Sprawa opóźnień wykonawcy w realizacji tej wielkiej inwestycji a nawet pogłoski o zaprzestaniu prac przez wykonawcę na miejscu budowy, zaistniała publicznie na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina w dniu 19 stycznia br.

          Odpowiadając na pełne obaw pytania radnych Kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miasta Wojciech Zalewski potwierdził problemy z płynnością finansową jednego z uczestników konsorcjum firm budujących basen – Tiwwal sp. z o.o. . Brak tej płynności spowodował opóźnienia w realizacji inwestycji, a mianowicie niewykonanie zgodnie z harmonogramem ślusarki i stolarki zewnętrznej. Stan ten odbił się podobno także na kilku garwolińskich firmach, z których usług na zasadzie podwykonawstwa miał korzystać główny wykonawca.  Za zobowiązania głównego wykonawcy wobec tych firm Miasto oczywiście nie odpowiada, gdyż umowa z wykonawcą zabrania korzystania z podwykonawców w procesie realizacji inwestycji budowy basenu. Nawet gdyby umowa nie zawierała takiego zapisu to Miasto odpowiadałoby na zasadach solidarności z głównym wykonawcą tylko w sytuacji co najmniej milczącej akceptacji z jego strony w stosunku do przedstawionej mu do zatwierdzenia umowy zawartej pomiędzy głównym wykonawcą a którymkolwiek z podwykonawców. Jednak to nie problem podwykonawców, którym główny wykonawca nie płaci jest w tej sprawie najistostniejszy ale to, że o zabezpieczenie ewentualnych wierzytelności wykonawcy z tytułu prac budowlanych wystąpił do Miasta komornik. W tej sytuacji dalszy brak płynności finansowej wykonawcy może doprowadzić do zaprzestania prac budowlanych. Po wyciagnięciu takich wniosków komisja budżetowa wystąpiła do burmistrza Tadeusza Mikulskiego o dokładne zbadanie sprawy i przedstawienine informacji dotyczącej realizacji budowy basenu.

            Problem z planową realizacją inwestycji doprowadził do wizyty miejskich urzędników z burmistrzem na czele w siedzibie wykonawcy. Na tym spotkaniu przedstawiciel wykonawcy zadeklarował, że zaległości zostaną nadrobione, a termin zakończenia prac budowlanych nie jest zagrożony. Takie właśnie stwierdzenie znalazło się w sformułowanej na piśmie informacji, którą burmistrz w ostatni piątek podczas komisji budżetowej przedstawił radnym. W informacji zostało również określone jak duże są opóźnienia w realizacji inwestycji.  Opóźnienia te dotyczą: montażu przepompowni wód deszczowych i tłoczni ścieków – ok. 184 dni i montażu ślusarki i stolarki zewnętrznej – ok. 123 dni.

          W zakończeniu przedstawionej radnym informacji burmistrz stwierdza: „Podsumowując inwestor dokłada wiele starań, aby budowa została wykonana w terminie i zgodnie z dokumentacją projektową. W razie pogłębiającej się sytuacji zagrażającej wykonaniu umowy przygotowani jesteśmy do wezwania jednego z Konsorcjantów – firmę Termochem do wykonania reszty prac na budowie w ramach solidarnej odpowiedzialności Konsorcjum. Firma Termochem w dniu podpisania umowy złożyła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ok. dwóch milionów złotych. Posiada odpowiednie zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą oraz znajduje się w dobrej kondycji finansowej. W tej sytuacji należy wnioskować, że jest w stanie samodzielnie dokończyć inwestycję w terminie”.

      Osobiście wolałbym nie wnioskować, że inwestycja zostanie ukończona w terminie, ale mieć pewność. Wierzę jednak, że tak doświadczony burmistrz jak Tadeusz Mikulski wie co mówi i dołoży on wszelkich starań, aby to wnioskowanie przeszło w stan pewności, że budowa basenu zostanie zakończona w przewidzianym umową terminie.

                    Michał Rękawek

.