29 listopada 2021r. Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
PiS krytykuje Adama Struzika z PSL

Czas Garwolina – zgodnie z zasadą przedstawiania podpisanych tekstów - przedstawia nadesłane przez Krzysztofa Żochowskiego (radnego sejmiku KW PiS) informacje krytyczne wobec Adama Struzika (PSL).

A.     Dobrowolski

 Wstęp

            W załączeniu przekazuję wniosek o odwołanie marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika i stosowny projekt uchwały Sejmiku z uzasadnieniem oraz materiały rozszerzające uzasadnienie - wyrok sądowy w sprawie szpitala siedleckiego i artykuł w sprawie term gostynińskich, za które będziemy zwracali środki UE.

Okazało się także, że ośrodek w Karolinie (gdzie działa zespół Mazowsze) także musi zwrócić środki UE na kwotę 9 milionów złotych plus karne odsetki 2 miliony czyli w sumie 11 milionów złotych) Przyczyną tego zwrotu jest niedbalstwo marszałka Struzika wraz z Zarządem Województwa PO-PSL, którzy nie dopilnowali ogłoszenia przetargu w biuletynie publicznym UE co skutkowało zwrotem 25% wartości dofinansowania Unii Europejskiej plus odsetki.

Oprócz tego przekazuję w załączeniu mój komentarz do stanowiska marszałka odnośnie naszego uzasadnienia wniosku o jego odwołanie wraz z całym Zarządem PO-PSL.

Pozdrawiam

                                                                                                                                  Karol Tchórzewski

 

Karol Tchórzewski                                                                           Siedlce, 20.04.2012r

Radny Województwa Mazowieckiego

Zastępca przewodniczącego Klubu Radnych

Prawo i Sprawiedliwość

 

Dlaczego Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek o odwołanie marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adama Struzika a tym samym Zarządu Województwa Mazowieckiego koalicji PO-PSL?

 

Wniosek o odwołanie Marszałka Adama Struzika radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli 12.03.2012 r. Wniosek ten złożyliśmy jako wyraz protestu przeciwko gospodarczemu wyniszczaniu naszego województwa, bezsensownemu, gwałtownemu jego zadłużaniu oraz nieroztropnej gospodarce środkami budżetowymi, co stacza nasze województwo w bliską perspektywę upadłości. Przypadł mi zaszczyt przedstawiania tego wniosku na sesji plenarnej Sejmiku. Uzasadnienie wniosku ponownie przedstawiam w załączniku. W odpowiedzi radni otrzymali z Urzędu Marszałkowskiego „Stanowisko w sprawie wniosku grupy radnych Województwa o odwołanie Marszałka Województwa Mazowieckiego”. Oto kilka słów komentarza do tej publikacji.

            Na stronie 2 możemy przeczytać: „ Wyrazem wysokiej troski o sprawy województwa są intensywne przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W odstępach tygodniowych i dwutygodniowych spotykają się członkowie zespołu ds. koordynacji prac nad przygotowaniem oraz wdrożeniem dokumentów programowych Województwa Mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014-2020”  Tylko nikt nie napisał, że zespół ten powstał 13.03.2012 r.! Jakie mogą być efekty pracy tego zespołu? Żadne! Czas płynie nieubłaganie i zapowiada się, że z racji przekroczenia przez Mazowsze już w 2009 r. 97% średniej unijnej nie dostaniemy 5 miliardów euro czyli 20 miliardów złotych. Pan Marszałek podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej 26.03.2012 r. na pytanie: dlaczego nie są prowadzone prace nad wyłączeniem statystycznym Warszawy z Mazowsza (działanie to pozwoliłoby na uzyskanie środków unijnych przez resztę Mazowsza) odpowiedział, że istnieją jakieś mityczne wyliczenia mówiące, że takie wyłączenie Warszawy już w 2014 r. przyniesie szkody finansowe dla Polski i Warszawy. A co będzie z resztą województwa w latach 2014-2020? Reszta Polski będzie się rozwijała a Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Płock i Radom przez te 7 lat bez znacznej ilości środków unijnych staną się najbardziej zacofaną częścią Polski. Domagamy się ujawnienia tych wyliczeń i przedstawienia ich opinii publicznej.

            Marszałek Struzik chwali się wybudowaniem szpitala w Ostrołęce. Ta budowa trawa od 1985 r.!!! Tu się nie ma czym chwalić , mija już 27 lat. Z tego 11 lat to okres władzy Marszałka Struzika. Budowa nadal trwa i nie została zakończona. Podana kwota inwestycji 461 milionów złotych podzielona przez 11 lat władzy Marszałka dale zaledwie 42 miliony złotych rocznie. Iście stachanowskie tempo i powód do chwały.

            Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dróg. Są one remontowane bez żadnego planu. Kawałek tu kawałek tam. Niektóre drogi jak np. 801 w ogóle nie są remontowane. A i jakość tych już przeprowadzonych remontów pozostawia wiele do życzenia. Świeżo położona nawierzchnia jest nierówna a po 2 latach pojawiają się koleiny. Przykładem chaosu decyzyjnego jest budowa mostu na Bugu w Małkini. Jego budowa miała być połączona z budową nowej drogi wojewódzkiej na terenach po dawnej linii kolejowej. Most wybudowano, a drogi nie. I mamy most donikąd, który stanowi pułapkę dla samochodów ciężarowych.

            Ne stronie 8 Stanowiska Marszałka, pod Tabela nr 2 możemy przeczytać: „z przedstawionych danych wynika, że w 2010 roku znacznie zmniejszyły się dochody Województwa Mazowieckiego”. Jednak analiza danych pokazuje cos zupełnie innego. Dochody Województwa od 2007 roku kształtują się w okolicach 2,5 miliarda złotych rocznie z jednorazowym odchyleniem w roku 2009. W jakim celu tworzone są wirtualne budżety takie jak w 2011 i  2012 roku kiedy przewidywane dochody powyżej 3 miliardów złotych są cięte i finałowo kształtują się w okolicach 2,5 miliarda? Czy Pan Marszałek jest marzycielem czy chodzi o dobre samopoczucie na początku każdego roku i składanie noworocznych obietnic bez pokrycia?

            Od 2006 roku Województwo Mazowieckie pożyczyło w bankach 1,5 miliarda złotych. Gdzie są te pieniądze? Drogi nie wyremontowane, szkoły trzeba zamykać. W latach 2006 – 2010 odbyła się cała seria likwidacji przychodni. A ile oddaliśmy bankom w ramach prowizji i obsługi zadłużenia? Ponad 300 milionów złotych od 2007 roku i końca tych danin nie widać. Takie „greckie zarządzanie finansami” służy tylko bankom, które z roku na rok wykazują coraz większe rekordowe zyski, a społeczeństwo i samorządy biednieją.

            Około 50% zadłużenia Mazowsza zaciągnięte było w euro. Wszyscy odczujemy trafność tej decyzji Pana Marszałka jeśli kurs euro dojdzie do 5 zł. Przykład: w 2011 roku kurs euro wzrósł z 3,91 do 4,41 złotego i w ten sposób województwo zaciągnęło 75 milionów złotych dodatkowego długu. Żadnej wartości dodanej. Budżet województwa spłacił w 2011 roku 175 milionów złotych długu w EBI. Wzięliśmy w tym banku 100 milionów złotych kredytu, a dług dzięki kursowi euro pozostał bez zmian. Tylko bank EBI zarobił na prowizjach. Jest to po prostu działanie nieefektywne, przelewanie z pustego w próżne ze szkodą dla województwa, a wszystko tylko po to, aby w 2011 roku nie przekroczyć poziomu zadłużenia 60% dochodów własnych województwa. Iście „greckie zarządzanie finansami”.

            Należy przypomnieć także sprawę Kolei Mazowieckich. Wydano 725 tysięcy złotych na analizę przedprywatyzacyjną tej spółki. Marszałek w swoim stanowisku twierdzi, że był do tego zobowiązany z mocy ustawy. Tylko jest jedno małe ale. W 2010 i 2011 roku spółka wyemitowała obligacje na Giełdzie Londyńskiej opiewające na 100 milionów euro. Jest rzeczą niegodną wiary, że zachodnie banki pożyczyły ponad 100 milionów euro nie życząc sobie wcześniejszego oszacowania wartości tej firmy. Domagamy się ujawnienia ile kosztowała ta analiza oraz dokonanie ratingu KM przez agencję Fitch. Marszałek dokonał także zabieg „inżynierii finansowej” jeśli chodzi o sprzedaż 10 zespołów Flirt przez województwo za 150 milionów złotych. Jeśli Zarząd faktycznie chciał tym manewrem podnieść wartość spółki, wniósłby te pociągi do niej aportem. A tak dzięki sprzedaży Zarząd zdobył środki na spłatę zadłużenia w EBI o którym już wcześniej wspominałem.

            Jeśli chodzi o sprawę siedleckiego szpitala i wyroku NSA, nasuwa się pytanie: jaka była sytuacja prawna szpitala od 9.08.2011 r. do 13.03.2012 r.? Czy w RP obowiązują wyroki sądów czy Komentarz LEX 2011 Deutera i innych oraz glosa Kmiecika na które powołuje się Marszałek w swoim Stanowisku tłumacząc niewykonywanie przez siebie prawa? Wyrok WSA mówił, że uchwała jest nieważna, a Zarząd nie wykonywał prawa. Trzeba tu dodać kilka słów o uzasadnieniu NSA do wyroku. Mówi ono tylko tyle, że związek zawodowy nie miał prawa do złożenia tej skargi i nie odnosi się w ogóle do kwestii podstawy prawnej przekształcenia szpitala w spółkę. Tej decyzji można śmiało Marszałkowi pogratulować. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. poniósł w 2011 roku 9 milionów złotych strat. Rodzi się tu pytanie: kto te straty będzie pokrywał?

            Pan Marszałek Adam Struzik jak mantrę powtarza, wniosek o jego odwołanie był polityczny i mówi o całym 11 letnim okresie sprawowania przez niego funkcji. Otóż nie. W Uzasadnieniu jest wyraźnie napisane, że wniosek dotyczy okresu 2008 – 2012 i nieudolności Marszałka w sprostaniu wyzwaniom kryzysu finansowego, który rozpoczął się właśnie w 2008 roku. Rok ten zamknął się zadłużeniem na poziomie 358 milionów złotych co stanowiło 20% dochodów własnych województwa. Na dzień dzisiejszy zadłużenie wynosi ok. 2 miliardów złotych i stanowi ok. 80% dochodów własnych województwa. Dlaczego podaje aż tak wysoką kwotę? Z prostego powodu zadłużenie Mazowsza składa się z długu jawnego i długu ukrytego. Dług jawny to 1,4 miliarda złotych, dług ukryty to 430 milionów złotych w postaci obligacji wyemitowanych przez Koleje Mazowieckie oraz ok. 200 milionów złotych kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Zarząd w 2012 roku. 1 miliard 700 milionów złotych długu zaciągniętego w 3,5 roku. Gratulacje! Prawdziwie „greckie zarządzanie finansami”. I gdzie SA te pieniądze? Poszły na „janosikowe” uchwalone w 2003 roku głosami PO i PSL.

Gdyby to był kabaret a nie poważna sprawa moglibyśmy śmiało stwierdzić, że nasz Marszałek ma na nazwisko Struzikopulos.

Nasuwa się pewne skojarzenie, zupełnie przypadkowe. 12 marca radni PiS składają wniosek o odwołanie Marszałka, a już 13 marca zapada wyrok NSA w sprawie siedleckiego szpitala. Czy Pan Marszałek nie mógłby użyć swojej tajemniczej magicznej różdżki, która sprawiła, że NSA natychmiast wydał wyrok i uczynić tak, aby Trybunał Konstytucyjny zajął się natychmiast sprawą „janosikowego” i choćby jutro wydał wyrok w tej sprawie?

Radni PiS są zadowoleni z efektów złożenia swojego wniosku. Przypomnę 12 marca 2012 r. złożenie wniosku, 13 marca 2012 wyrok wydaje NSA, 14 marca powołani Zespół ds. koordynacji prac nad przygotowaniem oraz wdrożeniem dokumentów programowych Województwa Mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014-2020, 20 marca 2012 r. Zarząd dał Gostyninowi 60 dni na poprawienie aplikacji na budowę Term Gostynińskich. Są to wymierne sukcesy radnych PIS polegające na rozwiązaniu wielu zaległych problemów województwa.

Ten Wniosek nie był polityczny. To radni PO i PSL głosując kierowali się polityką i partyjnym interesem.

Listy poparcia dla Pana Marszałka Adama Struzika przysyłane przez regionalnych samorządów były żenujące. Przypominało to PRL i akcje wysyłanie przez struktury lokalne PZPR listów poparcia dla I Sekretarza w sprawie poparcia dla linii partii i samego I Sekretarza, który najlepiej aby rządził do końca swoich dni.

Słuchając 13.04.2012 r. na sesji Sejmiku wypowiedzi Pana Marszałka Adama Struzika, Skarbnika, radnych PO i PSL oraz przybyłych samorządowców wywodzących się z PSL, odnosiło się wrażenie, że wszelkim kłopotom Województwa Mazowieckiego jest kryzys, janosikowe, rozliczenie składki zdrowotnej przez NFZ oraz zmiana zasad działania finansów samorządów. Tylko wszyscy zapomnieli, że nikt inny tylko Pan Premier Donald Tusk oszukiwał nas przez wiele lat mówiąc, że kryzysu nie ma, a jest „zielona wyspa”, janosikowe zostało uchwalone w 2003 roku głosami PO i PSL. Posłowie PiS głosowali przeciw temu podatkowi. Zmianę wyliczeń składki zdrowotnej dla Mazowsza też zrobili urzędnicy NFZ mianowani przez koalicję PO – PSL, a zatwierdził to minister zdrowia z PO. A której partii jest minister finansów? Także z PO. Pozostawiam to bez komentarza.

                                                                                                                                Karol Tchórzewski  

.