8 sierpnia 2022r. Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
M.R. - Azbestowy problem
Falistymi płytami azbestowymi pokrywano od lat siedemdziesiątych przez ponad 20 lat dachy domów, budynków gospodarczych, szkół, przedszkoli jak Polska długa i szeroka. Eternitowe dachy z azbestu wrosły w nasz krajobraz. Azbestu używano ponadto do produkcji wielu wyrobów, m.in. farb, pokostów, klejów, smarów, kocy gaśniczych, opiekaczy, piecyków elektrycznych i wielu innych.

Od 1997 roku na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów azbestowych. Przyczyną wprowadzenia zakazu był szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie ludzi. Ze starzejących się wyrobów azbestowych uwalniane są bowiem włókna azbestowe, które trafiają do naszych płuc i nie mogą już z nich zostać wydalone przyczyniając się do schorzeń takich jak pylica azbestowa (azbestoza), międzybłonniaki opłucnej i rak płuc.

Aby wspomóc usuwanie azbestu ze swoich terenów samorządy powinny uchwalać programy usuwania wyrobów zawierających azbest, będące podstawą uzyskania pieniędzy na ten cel spoza źródeł miejskich. 1 lipca Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolin pozytywnie zaopiniowała taki właśnie program, obliczony na lata 2009 – 2028. Program zakłada, że usuwanie azbestu będzie się odbywać przy wsparciu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie ma dotyczyć sfinansowania kosztów demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych. Prace te mogą zostać wykonane tylko przez uprawnione do tego firmy (ich wykaz można znaleźć w Starostwie Powiatowym w Garwolinie). Aby pozyskać środki w maksymalnej wysokości do 70 tys. zł na rok 2010 miasto musi złożyć wniosek o dotację do końca lipca, dlatego jeszcze w lipcu program musi zostać przyjęty w formie uchwały Rady Miasta.

Program oprócz harmonogramu realizacji zawiera też m.in. informacje dotyczące ilości azbestu na terenie Garwolina wynikające z przeprowadzonej w 2008 roku inwentaryzacji.

Na terenie miasta jest 445 miejsc występowania azbestu o łącznej powierzchni 77 350 m2 . Najwięcej azbestu jest na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Kwota 70 tys. zł pozwoli usuwać rocznie ok. 4 tys. m2 pokryć dachowych. A więc na usunięcie wszystkich materiałów azbestowych potrzeba ok. 20 lat.

Sredni koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia 1 m2 płyt azbestowych wynosi ok. 18 zł brutto. Jako że program faktycznie zacznie działać dopiero od przyszłego roku, dopiero wówczas osoby chcące usunąć azbestowe dachy ze swoich domów będą mogły występować z wnioskami o sfinansowanie takich prac. Dziś same muszą ponosić te koszty.
Michał Rękawek