22 stycznia 2022r. Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Domy szeregowe? Tak, ale ..., Język wzorców /frag.11/

Przedstawiamy 11 fragment Języka wzorców. 

Dzisiejszy fragment opisuje jak uniknąć wad zabudowy szeregowej stosowanej współcześnie, i zamienić ją na przytulną, wygodną, ludzką. 

Dygresje na temat wielkości amerykańskich „domków dla każdego” mogą stanowić punkt oparcia dla realizacji marzeń o domku dla właścicieli kosztownych apartamentów w blokach.

Andrzej Dobrowolski

 

                                                          Domy Szeregowe

 

 ...w niektórych częściach terenu zamieszkanego przez społeczność domy wolnostojące i ogrody należące do grupy domów nie będą dobrze funk­cjonować, ponieważ nie osiągnęły wystarczająco dużej gęstości, by stwo­rzyć intensywniejsze części pierścieni gęstości i różne stopnie prywatności. Aby wprowadzić te większe wzorce, niezbędne jest budowanie domów szeregowych zamiast wolnostojących. 

  Przy gęstości 30-60 domów na hektar, domy szeregowe są pod­stawą zabudowy. Jednak typowe domy szeregowe mają ciemne wnętrza i wyglądają, jakby zostały odlane z jednej formy. 

 Jeżeli gęstość przekracza 30 domów na hektar, to prawie niemożliwe jest postawienie domów wolnostojących bez unicestwienia otwartej przestrzeni wokół nich. Zostaje ona zredukowana jedynie do wąskich pierścieni wokół domów. Budynki wielorodzinne nie rozwiązują problemu wyższej inten­sywności, odcinają ludzi od kontaktów z ziemią i nie zapewniają prywatno­ści ogródków.
 


http://www.czasgarwolina.pl
 Domy szeregowe rozwiązują te problemy. Jednak z zabudową tego ty­pu wiążą się inne kłopoty. Wszystkie tradycyjne domy szeregowe powiela­ją w przybliżeniu ten sam schemat. Budynki mają wąskie fasady, są głębo­kie i mają jedną lub dwie wspólne, długie ściany graniczne.

Z powodu długich ścian granicznych wiele pokoi jest słabo oświetlonych. Domom tym brakuje prywatności - nie mają takiego miejsca na podwórku ani we wnętrzu budynków, które byłoby odległe od ściany granicznej. Małe podwórka są jeszcze gorsze, ponieważ znajdują się na krótkich krańcach do­mów, a zatem tylko niewielka część domu może przylegać do ogrodu. 

Wreszcie, ponieważ nie ma możliwości zindywidualizowania takich do­mów, dlatego też ciągi zabudowy szeregowej często wyglądają sterylnie. 

 http://www.czasgarwolina.pl  Te cztery problemy związane z domami szeregowymi można dosyć ła­two rozwiązać. Wystarczy, że domy te będą długie i wąskie, położone wzdłuż ścieżek, podobnie jak podmiejskie dworki. Wówczas będzie dużo miejsca na wprowadzenie subtelnych zróżnicowań - rozkład wnętrz może się w istotny sposób różnić, a ponadto łatwo jest tak zaplanować budynek, by mogło do niego wpadać wystarczająco dużo naturalnego światła.  

 
 W domu tego rodzaju 30% jego obwodu nie da się zmienić, ale 70% mo­że ulegać indywidualnym modyfikacjom. Dom stojący w konwencjonalnym ciągu zabudowy szeregowej ma ustalone 70% swojego obwodu, a tylko 30% można indywidualnie różnicować.

  http://www.czasgarwolina.plDzięki tej zmianie proporcji poszczegól­nym domom można nadać różne kształty, jednocześnie gwarantując miesz­kańcom sporą prywatność w ogródkach i w większej części domu; zwięk­sza się też ilość światła dziennego wewnątrz budynku oraz powierzchnia domu bezpośrednio przylegająca do przestrzeni zewnętrznych.
 

 Podane zalety długich i wąskich domów szeregowych są tak oczywiste, że zdumiewa fakt, iż wykorzystywane są niezmiernie rzadko. Przyczyną tego jest oczywiście układ ulic. Dopóki fronty domów będą wychodzić bez­pośrednio na ulicę, dopóty będą musiały być bardzo wąskie. Tylko w ten sposób można bowiem obniżyć koszt dróg i uzbrojenia, będący znaczącą pozycją na liście wydatków związanych z budową każdego osiedla miesz­kaniowego.

http://www.czasgarwolina.pl


 Jednak w proponowanym wzorcu udało się nam pokonać tę trudność, a to dzięki takiemu rozplanowaniu domów, by wychodziły jedy­nie na ścieżki piesze odchodzące od drogi. Rozwiązanie to nie jest kosztow­ne. Ścieżki dochodzą pod kątem prostym do ulic, co opisano we wzorcu
"sieć ciągów pieszych a samochody" (52). 

http://www.czasgarwolina.plNa zakończenie parę słów na temat gęstości. Jak widać na poniższym szkicu, można wybudować dwukondygnacyjny dom o powierzchni 110 me­trów kwadratowych, na planie 9x6 metrów, na łącznej powierzchni (ścież­ka, dom, ogród) około 120 metrów kwadratowych. Można się nawet ogra­niczyć do absolutnego minimum: 93 metry kwadratowe. A zatem możliwe jest wybudowanie domów szeregowych przy gęstości 75 domów na hektar. Niewykluczone, że bez parkingów lub przy ich mniej­szej liczbie wartość ta mogłaby nawet wzrosnąć. 

 Dlatego [urbanisto]:
 

 Umieszczaj domy szeregowe wzdłuż ścieżek dla pieszych, które przebiegają prostopadle do lokalnych dróg i parkingów. Niech każdy dom ma długi front i małą głębokość.
 

                                                                                                 Red. Christopher Aleksander

http://www.czasgarwolina.pl.

.