27 listopada 2022r. Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Po kolędzie.

Zakończyła się kolęda w parafii Przemienienia Pańskiego.

Księża zostali przyjęci w niespełna 3700 domostwach. W 294 odmówiono im przyjęcia, w 66 nie zastali nikogo.

Spotkania w domach były miłe, parafianie opowiadali o swoich nadziejach i kłopotach. Jako wyjątkowa wizyta w tym roku zapisała się ta, podczas której trzyletnie dziecko wyprzedziło księdza prowadzącego modlitwę Ojcze Nasz, i przejęło jej prowadzenie.

W mszach w kolegiacie uczestniczy regularnie 43% parafian. Prawdopodobnie kilka procent spośród pozostałych uczestniczy w mszach w innych parafiach (Górki, parafie akademickie, itd).

Rodziny ofiarowywały parafii od 10 do 500 złotych, zebrano tak 180 tysięcy złotych. Wśród tegorocznych inwestycji realizowanych za nie, znajdzie się naprawa schodów kolegiaty.

To wolnościowy model finansowania - wierni finansują Ideę, którą wyznają. Zapewne dlatego składka ta spotyka się z przewrotną krytyką Antykościoła, ten potrafi realizować swe idee "humanistyczne" tylko za pieniądze ściągnięte pod przymusem podatkowym, albo na sztucznie pompowanych zbiórkach korzystających z bezpłatnego wsparcia mediów. Te same media podburzają wiernych przeciwko kolędowym ofiarom, pięknym zwyczajem darowywanym w kopertach.

                                                                                                             Andrzej Dobrowolski

 


 

.